Home

Poradnia Zdrowia Psychicznego

Data publikacji: 19 maja 2015 roku. Powrót.

Przychodnia Rejonowa w Jaworze prowadzi Poradnię Zdrowia Psychicznego i Terapii Uzależnienia od Alkoholu, której celem jest:
– promocja i profilaktyka zdrowia psychicznego,
– oddziaływania prozdrowotne – rehabilitacyjne, edukacyjne, wsparcia, integracyjne w formach indywidualnych i grupowych,
– zapobieganie piętnowaniu przez społeczeństwo osób z problemami psychicznymi.

Celem naszych oddziaływań jest modelowanie zdrowych zachowań społecznych oraz motywowanie i wspieranie coraz większej inicjatywy i aktywności uczestników sesji
w ramach realizacji działań prozdrowotnych.

Dbamy o rozwój prawidłowych więzi w grupie oraz poczucie bezpieczeństwa. Uczestnicy sesji mają możliwość podejmowania działań rozwojowych oraz budowania poczucie własnej wartości. Wzmacniamy procesy motywacyjne do wyzdrowienia, pobudzamy rozwój zainteresowań i pasji.

Zapraszamy!

pzp

Powrót.