Home

Program Profilaktyki Chorób Układu Krążenia

Data publikacji: 29 września 2015 roku. Powrót.

Choroby układu krążenia są najczęstszą przyczyną zgonów w Polsce. Istnieją pewne czynniki ryzyka, które mogą mieć bezpośredni wpływ na rozwój tych chorób. Do czynników tych należą między innymi:

– nadciśnienie tętnicze
– palenie tytoniu
– niska aktywność ruchowa
– nadwaga i otyłość
– nadmierny stres
– wiek
– płeć męska
– obciążenia genetyczne

Zachęcamy pacjentów Przychodni Rejonowej w Jaworze do bezpłatnej diagnostyki, która realizowana jest w ramach profilaktyki chorób układu krążenia. Wykonanie badań profilaktycznych stanowi szansę na wczesne wykrycie poważnych chorób serca.

Wszystkie osoby, u których nie została dotychczas rozpoznana choroba układu krążenia
i które w okresie ostatnich 5 lat nie korzystały ze świadczeń udzielanych w ramach profilaktyki chorób układu krążenia ( także u innych świadczeniodawców), a mają obecnie:
35, 40, 45, 50 lub 55 lat, czyli roczniki ( 1980, 1975, 1970,1965,1960) mogą zgłaszać do lekarza pierwszego kontaktu w celu przeprowadzenia odpowiednich badań.

W myśl zasady lepiej zapobiegać niż leczyć warto skorzystać z proponowanych działań profilaktycznych.

Serce

Powrót.