Home

14 Luty – Światowy Dzień Chorych na Padaczkę!

Data publikacji: 10 lutego 2016 roku. Powrót.

Celem tego dnia jest promocja wiedzy o padaczce, zwłaszcza o sposobach udzielania pierwszej pomocy osobie jej potrzebującej.

Gdy jesteś świadkiem napadu padaczkowego to:

1) przede wszystkim należy zachować spokój,
2) ułożyć chorego na boku by uchronić go przed zakrztuszeniem, a jeżeli nie jest to możliwe pozostawić na plecach,
3) ochronić przed okaleczeniem o okoliczne przedmioty,
4) ułatwić oddychanie, np.: rozpiąć kołnierz koszuli.

WEZWANIE POGOTOWIA RATUNKOWEGO (999 LUB 112) JEST JUŻ NAJPROSTSZĄ FORMĄ POMOCY!

padaczka

Powrót.