Home

Kolejki oczekujących!

Data publikacji: 11 lipca 2016 roku. Powrót.

Szanowni Pacjenci!

Informujemy, że w naszych poradniach specjalistycznych:

– dermatologicznej,
– ginekologiczno-położniczej,
– neurologicznej,

pacjenci nie muszą czekać w długich, terminowych kolejkach na wizyty pierwszorazowe.

Do poradni dermatologicznej i neurologicznej konieczne jest posiadanie skierowania.

Szczegółowych informacji udzielają rejestracje poszczególnych poradni, tel. 76 870 23 27.
Zapraszamy!

kolejki

Powrót.