Home

Zawiadomienie o nie wybraniu oferty!

Data publikacji: 28 września 2017 roku. Powrót.

W wyniku przeprowadzonego postępowania na przeprowadzenie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 250 tys. zł na zakup sprzętu medycznego dla Przychodni Rejonowej w Jaworze informuję, że nie dokonano wyboru oferenta z powodu braku złożonych ofert.

zawiadomienie

Powrót.