Home

Ogłoszenie o zamówieniu!

Data publikacji: 15 grudnia 2017 roku. Powrót.
Aktualizacja na dzień 15 stycznia 2018 roku.

Przychodnia Rejonowa w Jaworze informuje o otwarciu ofert w sprawie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2017, poz. 1579) pod nazwą „Dostawa ultrasonografu dla Przychodni Rejonowej w Jaworze”

Informacja z otwarcia ofert_15-01-2018 r.

OŚWIADCZENIE_O_GRUPIE_KAPITAŁOWEJ_USG_


Aktualizacja na dzień 10 stycznia 2018 roku.

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2017, poz. 1579) pod nazwą „Dostawa ultrasonografu dla Przychodni Rejonowej w Jaworze”

Pytania_i_odpowiedzi_z_dnia_10-01-2018_USG

Załącznik-2A-do-siwz_zmiany z dnia 10-01-2018_usg


Ogłoszenie z dnia 15 grudnia 2017 roku.

Przychodnia Rejonowa w Jaworze zaprasza do składania ofert na dostawę ultrasonografu.

Szczegóły ogłoszenia o zamówieniu zamieszczone są poniżej w załącznikach.

Ogłoszenie o zamówieniu_15_12_17

siwz_USG_PrzychodniaJawor

Załacznik Nr 1 do siwz

Załącznik 2A do siwz

Załącznik nr 2 formularz ofertowy

Powrót.