Home

Ogłoszenie o zamówieniu!

Data publikacji: 27 grudnia 2017 roku. Powrót.
Aktualizacja na dzień 26 stycznia 2018 roku.

Przychodnia Rejonowa w Jaworze informuje o otwarciu ofert w sprawie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2017, poz. 1579) pod nazwą „Dostawa sprzętu mającego stanowić wyposażenie poradni okulistycznej, ginekologicznej oraz innego wyposażenia Przychodni Rejonowej w Jaworze”

OSWIADCZ_GRUPA_KAPITALOWA_.26_01_18

Zestawienie ofert_26_01_18

Sprostowanie na dzień 29 stycznia 2018 roku.

Sprostowanie_ Zestawienie ofert_26_01_18-2

Sprostowanie_z_dnia_29_01_2018


Aktualizacja na dzień 12 stycznia 2018 roku.

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2017, poz. 1579) pod nazwą „Dostawa sprzętu mającego stanowić wyposażenie poradni okulistycznej, ginekologicznej oraz innego wyposażenia Przychodni Rejonowej w Jaworze”

Pytania i odpowiedzi z dnia 12-01-2018_sprzęt_różny

Załacznik Nr 2A_zm_czerw_ziel_nieb_12_01_18


Aktualizacja na dzień 10 stycznia 2018 roku.

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2017, poz. 1579) pod nazwą „Dostawa sprzętu mającego stanowić wyposażenie poradni okulistycznej, ginekologicznej oraz innego wyposażenia Przychodni Rejonowej w Jaworze”

Pytania_i_odpowiedzi_z_dnia_10-01-2018_sprzęt_różny

Załacznik Nr 2A_zm_czerw_zielone


Aktualizacja na dzień 3 stycznia 2018 roku.

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2017, poz. 1579) pod nazwą „Dostawa sprzętu mającego stanowić wyposażenie poradni okulistycznej, ginekologicznej oraz innego wyposażenia Przychodni Rejonowej w Jaworze”

Pytania i odpowiedzi z dnia 03-01-2018 r

Załacznik Nr 2A_do_Siwz_po_zmianach_z_dnia_03_01_2018


Ogłoszenie z dnia 27 grudnia 2017 roku.

Przychodnia Rejonowa w Jaworze zaprasza do składania ofert na dostawę sprzętu mającego stanowić wyposażenie poradni okulistycznej, ginekologicznej oraz innego wyposażenia Przychodni Rejonowej w Jaworze”.

Szczegóły ogłoszenia o zamówieniu zamieszczone są poniżej w załącznikach.

Ogłoszenie z BZP_ z dnia 27_12_17

siwz__sprzęt_Przych_Jawor

Załacznik Nr 1 do siwz

Załacznik Nr 2A

Załącznik nr 2 formularz ofertowy

Powrót.