Home

Informacja o wyborze oferty – Dostawa ultrasonografu dla Przychodni Rejonowej w Jaworze

Data publikacji: 25 stycznia 2018 roku. Powrót.

Przychodnia Rejonowa w Jaworze informuje, że dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Dostawa ultrasonografu dla Przychodni Rejonowej w Jaworze„.

Wybór_oferty_najkorzystniejszej

Powrót.