Home

Informacja o wyborze ofert – Dostawa sprzętu

Data publikacji: 6 marca 2018 roku. Powrót.
Aktualizacja na dzień 9 marca 2018 roku.

Sprostowanie dotyczące informacji o wyborze ofert najkorzystniejszych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego z dnia 6 marca 2018 r.

Sprostowanie omyłki w wyborze oferty najkorzystniejszej_pakiet 13

Załącznik nr 1 do sprostowania z dnia 09.03.2018

Ogłoszenie z dnia 6 marca 2018 roku.

Informacja o wyborze ofert najkorzystniejszych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Dostawa sprzętu mającego stanowić wyposażenie poradni okulistycznej, ginekologicznej oraz innego wyposażenia Przychodni Rejonowej w Jaworze”

Wybór_ofert_najkożystniejszych_sprzęt_Jawor_06_03_2018

Załcznik nr 1 do informacji o wyborze ofert_z dnia 06-03-2018

Powrót.