Home

Przetarg nieograniczony – Sprzęt dla Poradni Okulistycznej i Ginekologicznej

Data publikacji: 28 marca 2018 roku. Powrót.
Aktualizacja na dzień 19 kwietnia 2018 roku.

Przychodnia Rejonowa w Jaworze unieważnia zamówienie publiczne z dnia 28.03.2018 r.prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2017, poz. 1579) pod nazwą „Dostawa sprzętu mającego stanowić wyposażenie poradni okulistycznej, ginekologicznej oraz innego wyposażenia Przychodni Rejonowej w Jaworze”.

Baza Konkurencyjności

Unieważnienie z dnia 19.04.2018

Aktualizacja na dzień 10 kwietnia 2018 roku.

Dotyczy przetargu nieograniczonego – zapytania ofertowego w postępowaniu prowadzonym zgodnie z zasadą konkurencyjności pod nazwą „Dostawa sprzętu mającego stanowić wyposażenie poradni okulistycznej, ginekologicznej oraz innego wyposażenia Przychodni Rejonowej w Jaworze”.

Pytania_i_odpowiedzi_z_dnia_10_04_2018

Baza Konkurencyjności 10_04_2018


Aktualizacja na dzień 5 kwietnia 2018 roku.

Przychodnia Rejonowa w Jaworze wprowadza zmianę w ogłoszeniu w wyniku udzielonej odpowiedzi do przetargu nieograniczonego – zapytanie ofertowe w postępowaniu prowadzonym zgodnie z zasadą konkurencyjności na „Dostawę sprzętu mającego stanowić wyposażenie poradni okulistycznej i ginekologicznej Przychodni Rejonowej w Jaworze”.

1_Pytanie_i_odpowiedź_z_dnia_05_04_2018

2_Przetarg_zapytanie_ofertwe oraz Załacznik Nr 1_po zmianach z dnia 05_04_2018

3_Ogłoszenie_baza_konkurencyjności_05_04_2018

4_Załacznik Nr 1A_przt_zap_ofertowe_po zmianach z dnia05_04_18 r.


Ogłoszenie z dnia 28 marca 2018 roku.

Przetarg nieograniczony – zapytanie ofertowe w postępowaniu prowadzonym zgodnie z zasadą konkurencyjności na „Dostawę sprzętu mającego stanowić wyposażenie poradni okulistycznej i ginekologicznej Przychodni Rejonowej w Jaworze”.

1) Ogłoszenie z Bazy Konkurencyjności 1099826

2) Przetarg- zaapytanie ofertowe oraz załącznik Nr 1

3) Załacznik Nr 1A

Powrót.