Home

Zaproszenie do składania ofert

Data publikacji: 25 maja 2018 roku.
Przychodnia Rejonowa w Jaworze ogłasza zapytanie ofertowe na zakup i dostawę drobnego sprzętu medycznego oraz detektora tętna płodu. Zapytanie ofertowe wzór umowy Specyfikacja techniczna – załącznik nr 1 do zaytania ofertowego Formularz ofertowy-Załącznik...

Wybór ofert najkorzystniejszych – dostawa sprzętu.

Data publikacji: 18 maja 2018 roku.
Przychodnia Rejonowa w Jaworze informuje o wyborze ofert najkorzystniejszych w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego –zapytania ofertowego – zgodnie z zasadą konkurencyjności pn. „Dostawa sprzętu mającego stanowić wyposażenie...

Kolejny Przetarg – Sprzęt dla Poradni Okulistycznej i Ginekologicznej

Data publikacji: 20 kwietnia 2018 roku.
Aktualizacja na dzień 16 maja 2018 roku. Przychodnia Rejonowa w Jaworze informuje o otwarciu ofert w sprawie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony – zapytanie ofertowe w postępowaniu prowadzonym zgodnie z zasadą konkurencyjności...

Przetarg nieograniczony – Sprzęt dla Poradni Okulistycznej i Ginekologicznej

Data publikacji: 28 marca 2018 roku.
Aktualizacja na dzień 19 kwietnia 2018 roku. Przychodnia Rejonowa w Jaworze unieważnia zamówienie publiczne z dnia 28.03.2018 r.prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych...

Informacja o wyborze ofert – Dostawa sprzętu

Data publikacji: 6 marca 2018 roku.
Aktualizacja na dzień 9 marca 2018 roku. Sprostowanie dotyczące informacji o wyborze ofert najkorzystniejszych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego z dnia 6 marca 2018 r. Sprostowanie omyłki w wyborze oferty najkorzystniejszej_pakiet 13 Załącznik...

Informacja o wyborze oferty – Dostawa ultrasonografu dla Przychodni Rejonowej w Jaworze

Data publikacji: 25 stycznia 2018 roku.
Przychodnia Rejonowa w Jaworze informuje, że dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. “Dostawa ultrasonografu dla Przychodni Rejonowej w Jaworze“. Wybór_oferty_najkorzystniejszej

Ogłoszenie o zamówieniu!

Data publikacji: 27 grudnia 2017 roku.
Aktualizacja na dzień 26 stycznia 2018 roku. Przychodnia Rejonowa w Jaworze informuje o otwarciu ofert w sprawie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień...

Ogłoszenie o zamówieniu!

Data publikacji: 15 grudnia 2017 roku.
Aktualizacja na dzień 15 stycznia 2018 roku. Przychodnia Rejonowa w Jaworze informuje o otwarciu ofert w sprawie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień...

Zawiadomienie o nie wybraniu oferty!

Data publikacji: 28 września 2017 roku.
W wyniku przeprowadzonego postępowania na przeprowadzenie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 250 tys. zł na zakup sprzętu medycznego dla Przychodni Rejonowej w Jaworze informuję, że nie dokonano wyboru oferenta z powodu braku złożonych ofert.

Zapraszamy do składania ofert!!!

Data publikacji: 14 września 2017 roku.
Przychodnia Rejonowa w Jaworze zaprasza do składania ofert na przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest zakup sprzętu medycznego dla Przychodni przy ul. Piłsudskiego 10 w Jaworze. Szczegółowe...

Zawiadomienie o wyborze oferty!

Data publikacji: 26 lipca 2017 roku.
Przychodnia Rejonowa w Jaworze informuje, że dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty na wykonanie remontu pomieszczeń w Przychodni przy ul.Piłsudskiego 10. Szczegółowe informacje zawarte są w poniższym linku: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej...