Home

Gabinet Pielęgniarki Środowiskowej


Podstawowa opieka zdrowotna (POZ) jest częścią systemu opieki zdrowotnej. Każdej ubezpieczonej osobie przysługują bezpłatne świadczenia zdrowotne z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej, udzielane przez jednostki, które mają zawartą umowę z Oddziałem Wojewódzkim NFZ.

Świadczenia udzielane są w warunkach ambulatoryjnych (w  przychodni), a w przypadkach uzasadnionych medycznie, także w domu pacjenta.

Funkcjonowanie POZ  oparte jest na prawie do imiennego wyboru lekarza, pielęgniarki, położnej podstawowej opieki zdrowotnej. Pacjent dokonuje wyboru poprzez złożenie pisemnej deklaracji do lekarza, pielęgniarki, położnej podstawowej opieki zdrowotnej.

Zapraszamy do składania deklaracji w naszej Przychodni. Deklarację dostępne są w Rejestracji Przychodni oraz do pobrania i wydrukowania z poniższego linku.

Deklaracja wyboru Pielęgniarki Środowiskowej

Wypełnioną i podpisaną deklarację wystarczy dostarczyć lub wysłać listownie na adres Przychodni Rejonowej w Jaworze, ul. Piłsudskiego 10.

Gabinet Pielęgniarki Środowiskowej czynny jest codziennie w dni robocze w godzinach 09:00 – 11:00. Rejestracja pod numerem telefonu: 76 870-23-27 wew.29 lub osobiście (III piętro – pokój 308), po godzinie 11:00 – 76 870-23-27 wew.19 lub osobiście (I piętro – Rejestracja Przychodni).
Całodobowa rejestracja za pośrednictwem opcji Rejestracja On-Line.

W ramach Gabinetu Pielęgniarki Środowiskowej opiekę sprawują:

piel. Elżbieta Kruszelnicka
piel. Anna Przysiężna
piel. Bogumiła Markowska