Home

Gabinet Położnej Środowiskowej


Podstawowa opieka zdrowotna (POZ) jest częścią systemu opieki zdrowotnej. Każdej ubezpieczonej osobie przysługują bezpłatne świadczenia zdrowotne z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej, udzielane przez jednostki, które mają zawartą umowę z Oddziałem Wojewódzkim NFZ.

Świadczenia udzielane są w warunkach ambulatoryjnych (w przychodni), a w przypadkach uzasadnionych medycznie, także w domu pacjenta.

Funkcjonowanie POZ  oparte jest na prawie do imiennego wyboru lekarza, pielęgniarki, położnej podstawowej opieki zdrowotnej. Pacjent dokonuje wyboru poprzez złożenie pisemnej deklaracji do lekarza, pielęgniarki, położnej podstawowej opieki zdrowotnej.

Zapraszamy do składania deklaracji w naszej Przychodni. Deklarację dostępne są w Rejestracji Przychodni oraz do pobrania i wydrukowania z poniższego linku.

Deklaracja wyboru Położnej Środowiskowej

Wypełnioną i podpisaną deklarację wystarczy dostarczyć lub wysłać listownie na adres Przychodni Rejonowej w Jaworze, ul. Piłsudskiego 10.

Godziny rejestracji:

Poniedziałek 07:25 15:00
Wtorek 10:25 18:00
Środa 10:25 18:00
Czwartek 10:25 18:00
Piątek 07:25 15:00

Rejestracja pod numerem telefonu: 76 870-23-27 wew.27 lub osobiście (I piętro – pokój 116).

W ramach Gabinetu Położnej Środowiskowej opiekę sprawują:

poł. Gabriela Dublańska
poł. Krystyna Kobylecka