Home

Poradnia Lekarza POZ


Podstawowa opieka zdrowotna (POZ) jest częścią systemu opieki zdrowotnej. Każdej ubezpieczonej osobie przysługują bezpłatne świadczenia zdrowotne z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej, udzielane przez jednostki, które mają zawartą umowę z Oddziałem Wojewódzkim NFZ.

Świadczenia udzielane są w warunkach ambulatoryjnych (w  przychodni), a w przypadkach uzasadnionych medycznie, także w domu pacjenta.

Funkcjonowanie POZ  oparte jest na prawie do imiennego wyboru lekarza, pielęgniarki, położnej podstawowej opieki zdrowotnej. Pacjent dokonuje wyboru poprzez złożenie pisemnej deklaracji do lekarza, pielęgniarki, położnej podstawowej opieki zdrowotnej.

Zapraszamy do składania deklaracji w naszej Przychodni. Deklarację dostępne są w Rejestracji Przychodni oraz do pobrania i wydrukowania z poniższego linku.

Deklaracja wyboru lekarza POZ

Wypełnioną i podpisaną deklarację wystarczy dostarczyć lub wysłać listownie na adres Przychodni Rejonowej w Jaworze, ul. Piłsudskiego 10.

Poradnia Lekarza POZ czynna jest codziennie w dni robocze w godzinach 07:00 – 18:00. Rejestracja – osobiście (Rejestracja Przychodni) lub pod numerem telefonu: 76 870-23-27 wew.19.

W ramach poradni POZ przyjmują:

Budynek przy ulicy Piłsudskiego 10

lek. Barbara Michalik – lekarz pediatra
lek. Leszek Nawracaj – lekarz, specjalista neurologii
lek. Jolanta Drewniak-Muszyńska – specjalista pediatrii, specjalista medycyny rodzinnej
lek. Beata Gruszecka-Czopek – specjalista chorób wewnętrznych, specjalista hematologii
lek. Małgorzata Szmerło-Biała – medycyna rodzinna

Budynek przy ulicy Moniuszki 6

(Rejestracja przy ul.Moniuszki 6, nr tel.: 76 870-20-13)

lek. Jadwiga Woźny – specjalista medycyny rodzinnej, lekarz pediatra
lek. Jan Woydyłło – lekarz pediatra
lek. Michał Rogowski – lekarz