Home

Prawa pacjenta


Żeby przybliżyć Ci prawa pacjenta, przedstawiamy wybrane najważniejsze zagadnienia i odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania. Jeżeli jesteś zainteresowany poszerzeniem swojej wiedzy na ten temat, znajdziesz ją w ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, ustawie o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta lub ustawie o działalności leczniczej, a także na stronach instytucji nadzorujących przestrzeganie praw pacjenta (patrz podstawy prawne niżej).

Leczenie – zgoda i odmowa

Dziecko u lekarza

Kto może pytać o Twoje zdrowie

Obecność innych osób

Dokumentacja

Skargi i wnioski

Prawa pacjenta w aktach prawnych


(źródło – Narodowy Fundusz Zdrowia)