Home

Zawiadomienie o wyborze oferty – Wynajem pomieszczeń pod działalność medyczną

Data publikacji: 11 lutego 2019 roku.
Przychodnia Rejonowa w Jaworze informuje o wyborze oferty w wyniku przeprowadzonego przetargu na wynajem pomieszczeń. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Zawiadomienie o wyborze oferty – Dostawa środków dezynfekcyjnych i środków czystości

Data publikacji: 6 lutego 2019 roku.
Przychodnia Rejonowa w Jaworze informuje o wyborze ofert najkorzystniejszych na zakupu, dostawę środków dezynfekcyjnych i środków czystości. Informacja o wyborze ofert

Zawiadomienie o wyborze oferty – Wynajem pomieszczeń

Data publikacji: 25 stycznia 2019 roku.
Przychodnia Rejonowa w Jaworze informuje o wyborze oferty w wyniku przeprowadzonego przetargu na wynajem pomieszczeń o pow. 23 m2. Zawiadomienie o wyborze oferty

Zawiadomienie o wyborze oferty – Usługi kominiarskie.

Data publikacji: 11 stycznia 2019 roku.
Przychodnia Rejonowa w Jaworze informuje o wyborze oferty najkorzystniejszej na usługi kominiarskie. 2. Zawiadomienie o wyborze oferty_usługi kominiarskie

Zawiadomienie o wyborze oferty – Usługa konserwacji dźwigu hydraulicznego.

Data publikacji: 11 stycznia 2019 roku.
Przychodnia Rejonowa w Jaworze informuje o wyborze oferty na usługę konserwacji dźwigu hydraulicznego. 1. Zawiadomienie o wyborze oferty

Informacja o wyborze ofert – Dostawa sprzętu

Data publikacji: 6 marca 2018 roku.
Aktualizacja na dzień 9 marca 2018 roku. Sprostowanie dotyczące informacji o wyborze ofert najkorzystniejszych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego z dnia 6 marca 2018 r. Sprostowanie omyłki w wyborze oferty najkorzystniejszej_pakiet 13 Załącznik...

Ogłoszenie na zakup leków i drobnego sprzętu medycznego!

Data publikacji: 16 stycznia 2018 roku.
Przychodnia Rejonowa w Jaworze zaprasza do składania ofert na zakup leków i drobnego sprzętu medycznego. Ogłoszenie do zamówienia Formularz ofertowy Wzór Umowy_dostawa mat. medycznych 2018 Załączniki Nr 1 i 2 do Zapytania ofertowego_2018 Zapytanie_ofertowe

Ogłoszenie o zamówieniu!

Data publikacji: 15 grudnia 2017 roku.
Aktualizacja na dzień 15 stycznia 2018 roku. Przychodnia Rejonowa w Jaworze informuje o otwarciu ofert w sprawie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień...

Zapraszamy do składania ofert!!!

Data publikacji: 22 listopada 2017 roku.
Przychodnie Rejonowa w Jaworze zaprasza do składania ofert na zakup, dostawę wraz z montażem sprzętu rehabilitacyjnego dla Przychodni Rejonowej w Jaworze. Szczegółowe informacje wraz z dokumentacją: 1 Zarządzenie 25-2017 2 Regulamin Pracy Komisji 3 Ogłoszenie 4...

Zawiadomienie o wyborze oferty!

Data publikacji: 22 lutego 2017 roku.
Przychodnia Rejonowa w Jaworze informuje, że dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty na wynajem pomieszczenia na działalność medyczną w Przychodni przy ul. Piłsudskiego 10. Szczegółowe informacje zawarte są w poniższym linku lub w naszym Biuletynie...

Zapraszamy do składania ofert!!!

Data publikacji: 19 stycznia 2017 roku.
Przychodnia Rejonowa w Jaworze zaprasza do składania ofert na wynajem pomieszczenia na działalność medyczną w Przychodni przy ul. Piłsudskiego 10 w Jaworze. Szczegółowe informacje wraz z dokumentacją znajdują się w poniższych linkach lub w naszym Biuletynie...